EXTREME-SPORTS.LT
Lietuvos extremalaus sporto portalas


www.emotions.lt Photo video www.puskupusku.lt

 

 

LR BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ

Visa info apie būsimas ir praėjusias varžybas
/all info about upcomming competition

LR BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ

UNREAD_POST Bobas32 22 Bal 2016 14:54

LIETUVOS RESPUBLIKOS BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ 2016

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
2016 Gegužės 7 - 8 ir/arba Gegužės 14 - 15, Kintai

1. VARŽYBAS ORGANIZUOJA
Lietuvos Ekstremalaus Sporto Federacija

2. VARŽYBAS VYKDYS
VŠĮ „Ekstremalus Sportas“ - http://www.extreme-sports.lt

PARTNERIAI
Informaciniai partneriai „Vėjas galvoje“, "Vėjo!3"

3. RĖMĖJAI

Puskupusku.lt.


4. TAISYKLĖS
Varžybos vykdomos pagal 2013-2016 m. BVT (Racing Rules of Sailing (RRS) of ISAF), regatos nuostatus, šią instrukciją. Rungiamasi pagal Formula klasės reikalavimus - Formulės klasės 2012 taisykles ir čempionatų 2013 taisykles. 2012 „Fun Board“ arba Slalomo klasės taisyklės (2012 Class Rules of IFCA), 2013 Varžybų rengimo taisyklės (2013 Championship Rules of IFCA). 2016 Formula Kite klasės taisyklės. ISA RuleBook.

5. BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ, IRKLENČIŲ KLASĖS, ĮSKAITOS IR AMŽIAUS GRUPĖS
Formula (Absoliuti įskaita, taip pat plaukiantys FWC Formula grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal Formula klasės reikalavimus.
Formula B (Absoliuti B lygos įskaita). Šios lygos dalyviai rungsis sutrumpintoje FWC Formula distancijoje pagal Formula klasės reikalavimus netaikant apribojimų inventoriui.
BicTechno293 (Absoliuti įskaita, taip pat gali būti skirstomi į divizijas pagal klasės reikalavimą).
SL Slalomas (Absoliuti grupės įskaita, BicTechno293 klasės įskaita, taip pat plaukiantys slalomo grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m.,Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal „Fun Board“ arba Slalomo klasės reikalavimus.
Formula Kite Open - jėgos aitvarų kurso varžybos atvira klasė (Absoliuti įskaita, TwinTip klasių įskaitos, taip pat dalyviai vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal KCR klasės reikalavimus.
Kite Slalomas - Jėgos aitvarų Slalomas (Absoliuti grupės įskaita, taip pat plaukiantys slalomo grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m.,Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal KRR Slalomo klasės reikalavimus.
R-SUP- Lenktyninių Irklenčių absoliuti įskaita, taip pat plaukiantys Lenktyninių Irklenčių grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys. Rungiamasi pagal Lenktyninių Irkelnčių klasės reikalavimus.

Klasių įskaitos vykdomos, jeigu užsiregistruoja ne mažiau kaip 5 tos įskaitos dalyviai.

6. PARAIŠKOS
Paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui varžybų vietoje įrengtame biure prieš varžybas.

7. STARTO MOKESTIS
Suaugę 20EUR.
Iki 21m. 10EUR.
Iki 18m. 5EUR.


8. DALYVIŲ INFORMAVIMAS
Informacija dalyviams bus iškabinama skelbimų lentoje.

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI
Bet koks lenktynių instrukcijos pakeitimas bus pakabintas skelbimų lentoje ne vėliau kaip 1 val. iki starto to plaukimo, kuriame pakeitimas įsigalioja. Galimi instrukcijos pakeitimai ant vandens, jei apie tai įmanoma informuoti visus dalyvius iki “Perspėjamojo” signalo. Bet kokie lenktynių tvarkaraščio pakeitimai bus daromi iki 10.00 val. įsigaliojimo dieną.

10. SIGNALAI KRANTE
Signalai (vėliavos) krante bus pakeliami palydint garsiniu signalu. “AP” vimpelas reiškia plaukimo atidėjimą ir jo pakėlimas palydimas dviem garsiniais signalais, nuleidimas – vienu. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 30 minučių nuleidus “AP” vimpelą.

11. VARŽYBŲ PROGRAMA IR LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

Varžybos bus vykdomos du savaitgalius. Kokios klasės startuos varžybose - paskelbsime gegužės 5 ir 12 dienomis iki 13 valandos. Vienas savaitgalis bus skiriamas kurso varžybų disciplinom - burlenčių ir jėgos aitvarų Formulė jeigu vėjas prognozuojamas silpnas/vidutinis. Slalomo disciplinų varžybos bus skelbiamos jeigu bus prognozuojamas vidutinis/stiprus vėjas. Jeigu vėjo tik labai silpnas - skelbsime SUP disciplinos startus.

2016-05-07 ir/arba 14d. Šeštadienis:
9:00 – 10:00 Registracija;
10:30 – Vairininkų susirinkimas;
12:00 – Planuojamas pirmas tos dienos startas.
19:00 – Vakaro programa.

2016-05-08 ir/arba 15d. Sekmadienis:
10:00 – Vairininkų susirinkimas;
11:00 – Planuojamas pirmas tos dienos startas.
16:00 – Paskutinio plaukimo startas;
17:00 – Nugalėtojų apdovanojimai, varžybų uždarymas.

Jeigu nurodytu laiku neįvyks pakankamai plaukimų, paskutinio starto ir apdovanojimų laikas gali būti pakeistas. Apie tai bus pranešta susirinkimo metu.

12. KLASIŲ VĖLIAVOS
Žiūrėti priedą Nr. 1 (bus skelbimų lentoje).

13. LENKTYNIŲ ZONA IR DISTANCIJA
Distancijų schemos bus nupieštos vairininkų susirinkimo metu ir jų ženklai bus statomi kiekvieną dieną, priklausomai nuo vėjo krypties.

14. STARTAS
14.1. Startų tvarka, distancijoje:
1. SL; KS jeigu vėjas didesnis nei 11 mazgų (6 m/s).
2. FWC; FWC-B; jeigu vėjas didesnis nei 7 mazgai (3,5 m/s).
3. Kite Formula - jeigu vėjas didesnis nei 6 mazgai (3 m/s).
4. R-SUP - jeigu vėjas ne didesnis kaip 10 mazgų (5,5m/s).
5. BicTechno293 - vėjas stipresnis nei 5 mazgai (2,5 m/s).

14.2. Kiti tos dienos plaukimai gali būti duodami finišavus visoms tos klasės burlentėms/kaitams/irkelntėms arba pasibaigus kontroliniam laikui. Aukščiau nurodytas eiliškumas neprivalomas.
14.3. Startas duodamas, jei startuoja ne mažiau kaip dvi tos klasės burlentės/kaitai.
14.4. Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 2 min.
14.5. Starto linija yra tarp vedlinės ženklo teisėjų laive ir ženklo „1F”.
14.6. Startas atviras 2 min.
14.7. Kiekvieno starto metu bus taikoma 30.1 taisyklė (aplenkti linijos galus). Esant galimybei bus skelbiami burlentininkų/kaituotojų, pažeidusių šią taisyklę, burių/kaitų numeriai.
14.8. Po bendro atšaukimo bus taikoma 30.3 taisyklė (juodos vėliavos taisyklė).

15. TEISĖJŲ LAIVAI PRIE ŽENKLŲ
15.1. Nesant ženklo, juo reikia laikyti teisėjų laivą su iškelta vėliava “M”.
15.2. Teisėjų laivo nebuvimas prie ženklo negali būti pagrindas reikalauti rezultato atstatymo. Tai keičia taisyklę 62.1. (a).

16. FINIŠAS
Finišo linija yra tarp teisėjo teisėjų laivo laivagalyje ir ženklo “2F”.

17. KONTROLINIS LAIKAS
Burlentės/kaitai, kurie finišavo vėliau nei 15 min. po pirmos tos klasės burlentės/kaito finišo, bus laikomos nefinišavusiomis (DNF).

18. PROTESTAI
18.1. Protestas turi būti parašytas specialiame blanke, kurį galima gauti varžybų sekretoriate ir turi būti perduotas į varžybų sekretoriatą ne vėliau 1 val. po teisėjų laivo grįžimo į uostą. Protestų pateikimo laikas bus skelbiamas lentoje.
18.2. Tas pats protestų padavimo laikas taikomas visiems lenktynių komiteto ir žiūri protestams, o taip pat prašymams atstatyti rezultatą.
18.3. Protestai bus nagrinėjami jų gavimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
18.4. Protestų informacija bus skelbiama lentoje per 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
18.5. Protestų komiteto sprendimai - galutiniai.


19. REZULTATŲ NUSTATYMAS
Bus naudojama “linijinė” (Low Point System) taškų skaičiavimo sistema.

20. APDOVANOJIMAI
Taurėmis ir diplomais bus apdovanoti FW, KiteFormula, SL, SL-K, R-SUP klasių absoliučių įskaitų 1-3 vietos. Visų kitų įskaitų 1-3 vietos bus apdovanotos diplomais. Taip pat FWC B įskaitos pirma vieta bus apdovanota pereinama taure.

21. PAGALBINIAI LAIVAI
Žiūrovai, komandų vadovai, treneriai ir pagalbinis personalas neturi būti lenktynių zonoje ir turi laikytis 100 m. atstumo nuo lenktyniaujančių burlenčių, nuo “Paruošiamojo” signalo momento iki visų burlenčių/kaitų finišo momento, išskyrus gelbėjimo atvejus. Už šio draudimo pažeidimus kaitai/burlentės, susijusios su pažeidėju, gali būti diskvalifikuotos.

22. RADIJO RYŠYS, MOBILUS RYŠYS ir GPS priemonės
Varžybų metu burlentininkas/kaituotojas/irklentininkas gali turėti veikiančias ryšio ir gps priemones, bet jomis naudotis galima tik gelbėjimo atveju. Prieš startus ir plaukimų metų radijo ryšiu ir gps naudotis draudžiama.

23. SAUGUMAS
23.1. Burlentė/kaitas, pasitraukę iš lenktynių, turi apie tai kaip galima greičiau pranešti lenktynių komitetui.
23.2. Individualias gelbėjimosi priemones dalyviai iki 18 metų privalo dėvėti visą ant vandens buvimo laiką.

24. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima asmeniškai sau pagal 4 taisyklę “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”. Organizatoriai neatsako už dalyvių gyvybę ar inventoriaus nuostolius, susijusius su varžybomis, prieš ar po jų.

25. APGYVENDINIMAS
Dalyviai varžybų metu gyvena savo lėšomis.
Apgyvendinimas "extreme-sports" buriavimo centre. Rezervuotis vietas kambariuose galima telefonu: +37068793568 (Vytas) arba +37061149299 mindaugas@extreme-sports.lt.
26. VARŽYBŲ VIETA
Varžybos vyks šalia VĮ Šilutės Urėdijos Kintų pažintinio tako. Važiuojant iš Kintų, reikia pasukti Ventės rago link ir pavažiuoti apie 3 km. Suvernų kaime sukti "Pažintinio Tako" link. Varžybų ofisas bus įrengtas Ežerskų sodyboje ties Muižės pelke. Važiuojant nuo kelio Kintai - Ventė tako link, po kaire puse pamatysite sodybą su šiaudiniais stogais. Ten bus įrengtas varžybų ofisas.

Žemėlapis atvykstantiems:
[url]http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=325432;6143876;Pažymėtas taškas;&xy=325418,6143998&z=5000&lrs=orthophoto[/url]

27. VARŽYBŲ ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI
Varžybų organizatoriai:
Robertas Gradausas 868559999 Robertas@extreme-sports.lt
Mindaugas Čirvinskas 861149299 Mindaugas@extreme-sports.lt
:rr:
Vartotojo avataras
Bobas32
-
 
Pranešimai: 8307
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 20:58
Miestas: Vilnius - Klapėda
Burės numeris: 32

Re: LR BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ

UNREAD_POST Bull 02 Geg 2016 18:15

Registracijos forma prisegtuke.
Prikabinti failai
Registracijos_forma.pdf
(1.87 MiB) Atsisiųsta 240 kartus(ų)
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1566
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: LR BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ

UNREAD_POST Bull 12 Geg 2016 12:12

Ateinantį savaitgalį gegužės 14-15 dienomis vyks burlenčių ir jėgos aitvarų slalomo disciplinos varžybos.
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1566
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: LR BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ

UNREAD_POST Bobas32 13 Geg 2016 09:29

Perspėjame, kad sekmadienio startų laikas gali būti paankstintas ir paskelbtas per susirinkimą šeštadienį.

Su pagarba
:rr:
Vartotojo avataras
Bobas32
-
 
Pranešimai: 8307
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 20:58
Miestas: Vilnius - Klapėda
Burės numeris: 32

Re: LR BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ

UNREAD_POST Bull 16 Geg 2016 11:33

Galutiniai 2016 metų Lietuvos Respublikos burlenčių, jėgos aitvarų ir irklenčių rezultatai:

Windsurfing Slalom
Kite Slalom

Sveikinimai 2016 metų nugalėtojams ir prizininkams!
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1566
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0


Grįžti į Viskas apie varžybas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių


Prisijungimas nariams